w

Festspillene i Nord-Norge, 18. - 25. juni 2016

Nord-Norges største og viktigste kulturarrangement går av stabelen hver eneste år i juni i Harstad. Det har den gjort siden 1965.

Festspill hvert år!
18.04.201615:47 Kampanje kultur

Festspillene i Nord-Norge 2016 er preget av brytninger. Mellom fortid og framtid. Drømmer og desillusjoner. Nord og sør. Flukt og trygghet. Store kunstneriske tema i en krevende tid. Festivalen skal styrkes som en møteplass for den nordlige kulturbransjen og gjøre kunst og kultur viktig for flere. Fra 2017 satser vi tungt internasjonalt mot hele den nordlige delen av verden.

Festspillene i Nord-Norge arrangerer årlig NUK++ (Nordnorsk Ungdomskulturfestival) i festspilluka. For å lage et enda bedre tilbud til ungdom i nord skal festivalen revitaliseres både faglig og kunstnerisk i år, og reetableres i jubileumsåret 2017.

Festspillene i Nord-Norge er en helårig virksomhet som har arrangert årlige festspill i Harstad siden 1965. Festivalen har vært knutepunktfestival fra 1995 til i 2015, da ordningen ble avviklet. Festspillene i Nord-Norge blir til med bidrag fra den norske stat, Finnmark, Troms og Nordland fylker, samt Harstad kommune.

Festspillene i Nord-Norge lanserte i februar 2016 det nye kunst- og kulturmagasinet HØTT som skal gis ut to ganger i året. Samtidig ble bloggen arcticarts.no lansert. Sammen skal de to profilere og skape debatt om kunst og kultur i Arktis. 

PROGRAM

Her er programmet for Festspillene 2016.

Og her er hjemmesidene til Festspillene i Nord-Norge.

Kontaktinformasjon

For programhenvendelser, bruk program@festspillnn.no

For andre henvendelser, bruk post@festspillnn.no eller info@festspillnn.no

Maria Utsi, Direktør
maria@festspillnn.no
Mobil: +47 982 55 600

Øivind Arvola_Kultur i Troms
Festspillene i Nord-Norge
Festspillene i Nord-Norge i  Harstad
Øivind Arvola_Kultur i Troms
Räfven
Festspillene i Nord-Norge
Roger Hennum_nordnorg.com
Festspillene i Nord-Norge

google map