w

Forsvarets Distriktsmusikkorps Nord-Norge

Disse gutta og jentene er vi veldig stolte av. Bedre korpsmusikk er det vanskelig å finne, og de har holdt på i over 100 år!
Det er det eldste profesjonelle blåseorkester i denne landsdelen med historie tilbake til 1911. Blåseorkesteret består av 29 profesjonelle musikere og gir konserter i flere sjangere: Fra tidlig klassisk, til nyere musikk, pop, jazz og rock. Orkesteret er kjent for sine strålende fremføringer på festivaler, konserthus og andre arenaer. Korpset er en kulturbærer for både Forsvaret og for det sivile samfunnet.Vi finner dem både i Norge så vel som på internasjonale arenaer.

Profesjonell brass!
22.06.201612:39 Kampanje kultur

HER kan du lese programmet til Forsvarets Distriktsmusikkorps Nord-Norge.Forsvarets Distriktsmusikkorps Nord-Norge.

Divisjonsmusikken

Historien om "Divisjonsmusikken" i Harstad startet egentlig i 1899 da Harstad ble garnisonsby samtidig som underoffiserskolen og musikkskole for utdanning av kompani- og senere bataljonshornblåsere ble opprettet. Sjef for musikkskolen ble furer Peter Jøsvold. I 1911 ble musikkskolen erstattet av 5. Brigades Musikkorps. Senere ble navnet 5. Divisjons Musikkorps, og endelig fikk korpset navnet Forsvarets Distriktsmusikkorps Nord-Norge. Populært ble det imidlertid hetende Divisjonsmusikken, et begrep i nordnorsk musikkliv.

Korpssjefene

Divisjonsmusikken i Harstad har hatt flere markante ledere. Etter Jøsvold fulgte i 1918 fanejunker Alfred Evensen som ikke trenger nærmere presentasjon. Han sluttet i 1930 for å overta som sjef for 4. Divisjons musikkorps i Bergen og senere som sjef for Hærens Musikkskole og 2. Divisjons Musikkorps i Oslo. Evensen ble avløst av løytnant Karl Helgesen som ledet korpset fram til 1946. Da overtok musikkltn. P.M. Tande som fikk opprettet musikkskolen på nytt i 1951. Fra 1952 finner vi musikkltn. Harald Grøttem på dirigentplass. I hans periode deltok korpset bl.a. ved kong Olavs besøk i Nord-Norge i 1959, da Kongen også åpnet Harstad-Messen. Jan Berg overtok taktstokken i 1963 og ledet korpset fram til 1971. Korpssjefen hadde nå fått kapteins grad. Kaptein Arne Spaun fungerte som korpssjef i vel ett år fram til 1973 da kapt. Knut Aasvik overtok. Aasvik er senere utnevnt til musikkmajor og leder korpset fremdeles i jubileumsåret.

Fra kongebesøk til nyttårsball

I starten holdt musikkskolen tre parader i uka og en promenadekonsert hver søndag ettermiddag i befalsskolens gymnastikksal. Tatt i betraktning at det var nye elevkull hvert år holdt korpset en overraskende høy standard, ifølge referat i Harstad Tidende februar 1919.

Den første konsertturneen som korpset var på utenfor landsdelen gikk til Christiania i 1914, der Divisjonsmusikken fra Harstad gjorde suksess. Opp gjennom årene har det vært mange representasjonsoppgaver. Blant annet kan det nevnes velkomsten for Roald Amundsens fra flytoktet til Nordpolen i 1925. Divisjonsmusikerne møtte polfareren ute i Vågsfjorden der man «Ja, vi elsker» og den amerikanske og tyske nasjonalsangen.

 Divisjonsmusikken har også flere ganger hatt den ære å spille for de kongelige personer, blant annet spilte de da kong Haakon åpner Risøyrenna i 1920 og da han senere besøkte i Harstad. Også ved besøk av Hans Majestet kong Olav har Divisjonsmusikken naturligvis vært på pletten, bl.a. Under kong Olavs ferd til Nord-Norge i 1959, da korpset møtte Kongen i Bodø og senere da kong Olav åpnet Harstad-Messen.

Ved spesielle arrangement og anledninger bar Forsvarets Distriktsmusikkorps vært selvskreven. Vi har nevnt åpningen av Risøyrenna, vi kan ta med åpningen av Nordlandsbanen i Bodø i 1951, åpningen av Tjeldsundbrua i 1967 og Evenes Lufthavn i 1973. Ellers har korpset deltatt i alt fra kirkekonserter til plateinnspillinger og opptak til radio og fjernsyn. I 1949 spilte korpset midt ute i Nordishavet under en tur til Svalbard.

Glemmes skal heller ikke Divisjonsmusikkens medvirkning under åpningen av de årlige Festspillene i Nord-Norge. De har også gjestet Festspillene i Bergen (1955). De har stilt velvillig opp på de tradisjonelle nyttårsball for eldre i Harstadhallen. Slik kunne vi fortsette i det uendelige.

 

En hel landsdel bak

Vi kan trygt slå fast at ikke bare Harstad by, men en hel landsdel står last og brast med Divisjonsmusikken. Ikke minst i disse dager da Forsvarets Overkommando kan fristes til å begrense korpsenes virksomhet for andre presserende oppgaver. Et slikt utspill kom i fjor høst og er blitt møtt med sterke protester. Det er kommet advarsler fra hele landsdelen om nedleggelse av Divisjonsmusikken, noe som vil få store skadevirkninger for musikk- og kulturlivet i Nord-Norge. Hele befolkningen står bak det populære korpset ved feiringen av 75-års jubileet.

HER kan du lese programmet til Forsvarets Distriktsmusikkorps Nord-Norge.

Kontaktinformasjon

Forsvarets Distriktsmusikkorps Nord-Norge.

Geir Nordeng Major

Telefon 77 01 42 01

Mobil 990 92 964

E-post gnordeng@mil.no

Postboks 60, 9481 Harstad

Besøksadresse Havnegata 3, Harstad

Stabsmusikken Nord Norge
Forsvarets Distriktsmusikkorps Nord-Norge
Trym Ivar Bergsmo
Forsvarets Distriktsmusikkorps Nord-Norge

Relaterte artikler

google map