w

Adolfkanonen

Adolfkanonen på Trondenes er en av de største slagskipskanoner satt på land i Europa under 2. verdenskrig.

Hardtslående krigsminne!
30.06.201614:38 Kampanje kultur

Da Tyskland invaderte Norge i 1940, ble de på ingen måte imponert over det norske kystartilleriet, selv om de enkelte steder ble møtt med kraftig motstand og led store tap – bl.a. med senkingen av krysseren ”Blücher” i Drøbaksundet. Det fantes imidlertid nye planer for utbygging og nygruppering av kystbatteriene i Norge. Disse planene kom i nazistenes hender og ble funnet så gode at de umiddelbart ble iverksatt. 

Sjefen for de tyske invasjonsstyrkene, general Nicolaus von Falkenhorst, anså utbyggingen av kystartilleriet langs Norskekysten som det viktigste bidrag til landets forsvar. Både strategiske og rent taktiske vuderinger talte klart for en meget omfattende utbygging.

De første famlende skritt i retning av å bygge ut kystartilleriet ble allerede tatt i juli 1940. Utbyggingen fortsatte under hele krigen med et enormt tempo, og ved krigens slutt i 1945 var det bygget 280 rene kystbatterier med til sammen 1100 kanoner langs kysten av Norge. Adolfkanonen inngikk i ett av dem.

Norsk kystartillerister har etter krigen stiftet bekjentskap med alt av tysk artillerimateriell, fra 20 mm til 40,6 cm størrelse. De største kanonene som noen gang er montert som kystartilleri er kaliber 40,6 cm. Nazistene bygde to slike batterier i Norge – det ene på Trondenes med 4 kanoner, og det andre på Engeløya i Steigen med 3 kanoner.

Kanonbatteriet på Trondenes ble reist av den tyske okkupasjonsmakten under 2.verdenskrig og med sine 4 kanoner ble batteriet på Trondenes den kraftigste i Hitlers Atlanterhavsvoll. Adolfkanonen er i dag et åpent museum. I Bunkeren under selve kanonen finnes en egen utstilling som viser kanonens historie, bygging og planlagte bruk. Det er også en "kystartillerisamling" av utstyr og instumenter som ble benyttet under 2.verdenskrig og senere under 2. verdenskrig pg senere av nosrke kystartillerister. Adolfkanonen fremstår i dag som den eneste restaurerte kanonen av sitt slag i verden!

I dag er general von Falkenhorst sitt byggverk blitt historie, men festningsverkene langs kysten vil leve i hundrevis av år og stå som minnesmerker over en dyster tid.


Faste omvisninger på Adolfkanonen sommeren 2016:

Om sommeren arrangerer Visit Harstad tre visninger på Adolfkanonen hver dag. 


1.juni-12.juni. Hver dag kl.14.00
13.juni-14.august. Hver dag kl.11:30, 13:30, 16:30.
15.august-31.august. Hver dag kl.14.00

Inngang: Voksne kr 80,-/Barn kr 40,-

Ellers hele året på forespørsel, kontakt Visit Harstad.

Visit Harstad
Adolfkanoen WW2
Visit Harstad
Adolfkanoen
Visit Harstad
Adolfkanoen 2. verdenskrig

Relaterte artikler

google map