w

Kronologisk tidsskjema for Trondenes

Viktige hendelser og årstall i norgeshistorien

13.06.201610:00 Lena Nøstdahl

Bronsealderen 1800 f.Kr til 300 f.Kr

 • Hulemaleriene på Kjeøya malt
 • Gårdsbebyggelse på Hundstadneset på Kveøya
 • De første spor av jordbruk i pollenundersøkelsene
 • 500 før Kristus Halskrage av bronse ved Prekestolen
 • Kr.f Gårdsetablering på Trondenes

Jernalder og vikingtid

 • 300 – 850 e.Kr kraftig vekst i jordbruket. Storgården på Trondenes etablert. Høvdingedømmene i Nord-Norge vokst fram og konsolidert til en del av det nasjonale aristokratiet. Handel med luksusvarer fra samene til det europeiske markedet kontrollert av høvdingene
 • 890 Ottar forteller sin historie til den engelske kongen Alfred den store. Ottars beretning
 • 870 – 890 Håkon Grjotgardson møter Harald Hårfagre på Ørlandet. Samlingen av Norge starter
 • 1000 Naustene i Altevågen i bruk. Stornaustet kan ha rommet et langskip på 25-27 meter og opptil 100 mann. Lillenaustet passer godt til en havgående lastebåt med 20 manns besetning
 • 1000 Sigurd Toresson og Sigrid Skjalgsdatter på Trondenes får sønnen Asbjørn
 • 1022 Asbjørn reiser til Jæren for å skaffe korn da Kong Olav stenger korntilførslen. Han dreper Tore Sel og berges, ifølge sagaen, av Erling Skjalgson
 • 1024 Asbjørn Selsbane drepes av Karle og Gunnstein fra Langøya. Tore Hund dreper Karle på bjarmlandsferd
 • 1030 Slaget på Stiklestad mellom Olav den Hellige Haraldson og ”bondehæren”. Ledere mot Olav var Tore Hund, Hårek på Tjøtta og Kalv Arnesson fra Trøndelag. Kong Olav dør

Middelalder

 • 1115 Kong Øystein lot bygge ei kirke på Trondenes.
 • 1180 – 1200 Stenkirken på Trondenes kirke blir påbegynt.
 • 1250 Koret og sakristiet i kirken er fullført. Byggingen stopper opp.
 • 1400 Byggingen av kirken gjenopptas.
 • 1200-tallet Prestefellesskapet etablert på Trondenes. Sjakkongen i utstillingen er fra denne tiden.
 • 1400-tallet Pilegrimer til Trondenes? Støpeform til pilegrimsmerker med St Olav som motiv er i               hovedutstillingen. Støpeformen er funnet på Trondenes.
 • 1440 Vestgavl og tak over skipet i kirken fullføres.
 • 1460 – 1510 Altertavlene i kirka blir produsert i Tyskland.
 • 1500 Dekan til Trondenes, Saxe Gunnarsson med følge drar til Roma.

Bjarkøybaronene

 • 1277 Bjarne Erlingsson (ca. 1250 – 1313) og Vidkunn Erlingsson (ca. 1255 – 1302) endrer tittel fra lendmenn til baroner
 • 1300 Bjarne og Vidkunn deltar i formynderregjering og som kongenes betrodde mann
 • 1323 Russerne brenner setegården på Bjarkøy
 • 1323 – 1331 Erling Vidkunsson drottsete (Kongens stedfortreder), han arvet både Bjarkøy- Stårheim og Giskegodset
 • 1355 Erling Vidkunsson død 1355. Erling steg så høyt i gradene som det var mulig. I løpet av sine litt over 60 år var han både ridder, syslemann, riksråd og drottsete

 Tidlig nytid

 • 1658 Biskop Erik Bredal flyttet til Trondenes da svenskene inntok Trøndelag.
 • 1718 Thomas von Westen besøkte Trondenes, Kasfjord og Kvæfjord
 • 1721 Hans og Gjertrud Egede kom til Grønland
 • 1792 Trondenes kirke restaurert av Jens Holmboe. Rokokkointeriøret og orgelet kom på plass.

 Den vonde historien

 • 1940 Andre verdenskrig
 • 1942 Fangeleiren på Trondenes etableres, byggestart på Adolfkanonene
 • 1943 Konstantin Seredinsev kommer til leiren 23.februar og dør 22. mai dør. Leiren hadde ca 1200 fanger i denne perioden. Vinteren 42/43 døde det opptil 100 mennesker per måned i fangeleiren, og vi kjenner til navnene på 410 døde.
 • 1945 De befridde fangene reiste minnestøtta her.
 • Finnmarksleiren for evakuerte som ventet på å få flytte hjem ble tatt i bruk i november. Flyktningeleiren hadde plass til opptil 2000 personer, og hadde blant annet egen administrasjon, politi, butikker, skoler, helsestell og avis.
 • 1951 De siste flyttet fra Finnmarksleiren.
 • 1951 Operasjon Asfalt. Gravene med russiske døde ble flyttet til Tjøtta.
 • 1998 Sovjetunionens avgåtte president Mikhail Gorbatsjov legger ned blomster på minnestøtta etter de døde på Trondenes.
 • 2002 Konstantins datter Tamara Bliznyakov og barnebarnet Vitalii besøker Trondenes.
THS
Børge Madsen_THS
THS
THS
THS
THS

Relaterte artikler

google map